21 de școli din Sectorul 3 vor participa în acest an la programul “Școală după Școală”

 

21 de școli din Sectorul 3 vor participa, în anul 2016-2017, alături de alte 56 de unități de învățământ din București, la programul “Școală după Școală”. Acesta este un program care se adresează elevilor din învățământul primar și este complementar programului școlar obligatoriu, având caracter opțional.

“Școală după Școală” este un tip de serviciu benefic copiilor deoarece presupune supravegherea la efectuarea temelor, recuperarea elevilor cu dificultăţi cognitive, emoţionale sau tulburări de limbaj sub atenta îndrumare a personalului specializat.  De asemenea, sunt organizate activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanțe, dar și de recreere unde au posibilitatea de a socializa. Toate activitățile desfășurate în cadrul programului urmăresc dezvoltarea abilităților școlare și extrașcolare.

Unitatile de învățământ din Sectorul 3 în care se va desfășura programul sunt:

 1. Școala Gimnazială Leonardo da Vinci
 2. Liceul Teoretic Dante Alighieri
 3. Școala Gimnazială nr. 84
 4. Școala Gimnazială nr. 92
 5. Școala Gimnazială nr. 149
 6. Școala Gimnazială Voievod Neagoe Basarab
 7. Școala Gimnazială Nicolae Labiș
 8. Școala Gimnazială nr. 54
 9. Școala Gimnazială nr. 86
 10. Școala Gimnazială nr. 80
 11. Școala Gimnazială nr. 55
 12. Școala Gimnazială nr. 195
 13. Școala Gimnazială Cezar Bolliac
 14. Școala Gimnazială nr. 112
 15. Școala Gimnazială nr. 20
 16. Școala Gimnazială nr. 88
 17. Școala Gimnazială Mihai Botez
 18. Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza
 19. Școala Gimnazială nr. 82
 20. Școala Gimnazială nr. 67
 21. Școala Gimnaziala nr.95

Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, dar și voluntari din şcoală și din instituţiile partenere abilitate.

Înscrierea elevilor în program se face pe baza cererii scrise a părinților/ tutorilor legali adresată unității de învățământ, în care se va preciza pachetul educațional pentru care se optează.