Anul școlar 2016-2017, primul în care elevii vor avea dreptul să protesteze, dar și să acorde calificative profesorilor

  Statutul elevului a fost aprobat la data de 10 august de către ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, și are ca scop reglementarea drepturilor și obligațiilor elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat și particular din România. Începând din acest an, elevii vor putea acorda semestrial calificative anonime profesorilor pe care îi au la clasă, pot participa la proteste și pot contesta notele pe care le primesc la testele de evaluare, în termen de 5 zile de la comunicarea lor. Dacă elevul sau părintele va considera că a fost incorect evaluat, se poate cere reevaluarea testului printr-o cerere scrisă către directorul școlii. Reevaluarea va fi făcută  de alţi doi profesori de specialitate care nu predau la clasa elevului respectiv. De asemenea, în Statutul elevului se precizează că, la acumularea de către liceeni a 40 de absențe nemotivate, unitatea de învățământ poate lua decizia de exmatriculare pentru un an. Elevul va putea să se reînscrie în anul școlar următor, la un alt liceu. Potrivit documentului aprobat elevii își pot folosi telefoanele mobile în timpul orelor doar cu acordul cadrelor didactice, dacă este strict în scop educativ, sau în caz de urgență. Noul statut, pe care elevii vor trebui să-l respecte din toamnă, nu mai permite şcolilor să le impună uniforme, mai importante fiind accesul liber şi gratuit la educaţie, precum și libertatea de exprimare.