Peste 2000 de elevi au mers la „Târgul de ofertă educaţională a Sectorului 3” – ediţia a IV – a

Peste 2000 de elevi au vizitat „Târgul de ofertă educațională a Sectorului 3”, organizat de Primăria Sectorului 3 în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în săptămâna „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!". La târg au fost prezente 17 unităţi de învăţământ liceal din Sectorul 3, care au expus oferta educaţională pentru anul şcolar 2016-2017. Elevii de clasa a VIII-a au avut ocazia să viziteze standurile pregătite de liceele din sectorul 3, unde au primit informații despre oferta educaţională pentru anul şcolar 2016-2017, baza materială de care dispun liceele, precum şi despre proiectele şi programele educative pe care le desfăşoară. De asemenea, fiecare liceu are un film de prezentare care rulează pe toată durata târgului. Reamintim că, odată cu deschiderea târgului educațional, au fost premiate trei cadre didactice pentru managementul instituţional şi şapte elevi ai învăţământului preuniversitar din sector pentru rezultatele obţinute la olimpiade naţionale. Cadrele didactice premiate sunt: Elena Bentu de la grădiniţa nr. 154, Gheorghiţa Badea de la şcoala gimnazială nr. 81 şi Reka Vadasz de la „Liceul Alexandru Ioan Cuza”. Elevii premiaţi au fost Sabina Georgescu (şcoala gimnazială „Nicolae Labiş”) - premiul I la Olimpiada de Limbi Romanice - Limba italiană, Cristiana Anisia Vasiliniuc (şcoala gimnazială nr. 195) - premiul I la Concursul Naţional „George Emil Palade” (biologie), Michele La Rosa (Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”) - premiul I la Olimpiada de Limbi Romanice - Limba italiană, Maria Delia Breza (Liceul Teoretic „Dante Alighieri”) - premiul I la Olimpiada de Limbi clasice şi menţiune la concursul „Certamen Ovidianum Ponticum”), Marian Ion Pascu (Liceul Teoretic „Dante Alighieri”) - premiul I şi premiul de excelenţă la Olimpiada de Limbi Clasice, menţiune la concursul „Certamen Ovidianum Ponticum”, Mihaela Alexandra Zisu (Liceul Teoretic „Dante Alighieri”) - premiul I la Olimpiada de Limbi Romanice - Limba italiană şi Ioana Daria Radu (şcoala gimnazială „Leonardo Da Vinci”) - premiul I la fizică. Rezultatele elevilor din Sectorul 3 s-au îmbunătățit considerabil ca urmare a investiției pe care Primăria Sectorului 3 a făcut-o în modernizarea unităților de învățământ. De asemenea, elevii de liceu care locuiesc în Sectorul 3 primesc burse dublate, iar actul de predare-învăţare se află în concordanţă cu standardele şi cerinţele educaţionale de la nivel european.