Profesorii vor fi pregătiți să predea elevilor cu tulburări de învățare

  Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică miercuri, 5 octombrie, proiectul de metodologie privind asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări specifice de învăţare (TSI). În proiect sunt incluse procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor de învăţare, măsuri psihopedagogice, consiliere parentală, dar şi cadrul general de formare a cadrelor didactice. "Unul dintre cele mai importante obiective urmărite prin aprobarea acestei metodologii este garantarea dreptului la educație al tuturor copiilor/elevilor identificați cu tulburări specifice de învățare. De asemenea, se urmărește favorizarea  succesului școlar prin măsuri didactice de susținere, garantarea unei formări adecvate și promovarea dezvoltării potențialului, precum și pregătirea cadrelor didactice, profesorilor de sprijin, profesorilor psihopedagogi, logopezilor, profesorilor consilieri școlari deopotrivă cu responsabilizarea și  sensibilizarea părinților în confruntarea cu problemele legate de tulburările specifice de învățare", precizează ministerul. Acest proiect vizează copiii înscriși în învățământul preuniversitar cu tulburări specifice de învățare, grup eterogen de tulburări ce afecteaza procesul tipic de achiziție a abilităților școlare (de citire, exprimare în scris și matematice): dislexie, disgrafie, discalculie. Diagnosticele de dislexie şi disgrafie se stabilesc în clasa a II-a, iar cel de discalculie se stabileşte, de regulă, în clasa a III-a.