Școala Gimnazială nr. 86 a introdus clasa pregătitoare cu predare după metoda Waldorf

 

Școala Gimnazială nr. 86 din Sectorul 3 pune la dispoziția părinților și copiilor, începând din toamna acestui an şcolar, o alternativă educativă: predarea după metoda Waldorf.

Proiectul a fost inițiat de un grup de părinți, iar realizarea lui a fost posibilă datorită implicării conducerii școlii și sprijinului acordat de Primăria Sectorului 3, de Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucuresti și de Inspectoratul Școlar Sector 3.

În urma eforturilor tuturor celor implicați și a obținerii autorizării nivelului primar alternativa Waldorf, a fost posibilă înființarea unei clase pregătitoare Waldorf, pilot, în anul școlar 2015 – 2016, clasă ce beneficiază de toate dotările specifice Waldorf (de la culoarea zugrăvelii până la obiectele de mobilier specific). În anii care vor urma, proiectul se va dezvolta pentru a oferi cât mai multor copii posibilitatea de a accesa această alternativă. În acest sens, Școala Gimnaziala nr. 86 a prevăzut, potrivit proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017, o clasă pregătitoare alternativa Waldorf , alături de cele tradiționale.

Pedagogia Waldorf a fost creată la începutul secolului XX de către Rudolf Steiner, iar prima școală a fost înființată în anul 1919 la Stuttgart, în Germania. Denumirea acestei metode de educație are legătură cu fabrica Waldorf-Astoria al cărei proprietar i-a solicitat lui Rudolf Steiner înființarea unei școli pentru angajații fabricii. Datorită eficienței metodelor aplicate și nevoii de schimbare în sistemele de educație, pedagogia Waldorf a devenit rapid cunoscută în întreaga lume, începând din perioada interbelică și continuând până în prezent.

Obiectivul fundamental al pedagogiei Waldorf este întărirea, cultivarea şi organizarea celor trei componente fundamentale ale fiinţei umane: voinţa, simţirea şi gândirea, la nivelul fiecărei categorii de vârstă. Astfel, dascălii Waldorf încurajează dezvoltarea sănătoasă a capacităţilor fizice, sufleteşti şi spirituale ale tânărului, pe baza metodicii elaborate de Rudolf Steiner şi a programei şcolare concepute, ţinând cont de impulsurile date de acesta şi găsirea unui răspuns adecvat şi corect la tendinţele proprii de dezvoltare ale copilului.

În școala Waldorf, ritmul are un rol important în educarea voinţei, urmărindu-se ritmul unei ore, al zilei, al lunii şi al anului. Ritmul orei este reliefat de împărţirea cursului principal, ce se desfăşoară pe parcursul primelor două ore, în trei părţi:

* o parte ritmică, prin care este solicitată voinţa copilului

* o parte cognitivă care se adresează intelectului şi

* o parte de povestire care se adresează simţirii.

Utilizarea ritmului în educaţie permite să fie abordată întreaga fiinţă a persoanei educate, nu numai componenta sa intelectuală. Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter cognitiv în prima parte a acesteia şi a celor artistice şi practice în cea de a doua parte. Acest lucru face posibilă adâncirea subiectelor teoretice prin aplicarea lor în practică şi prin însufleţirea lor artistică. Ritmul lunii se referă la existenţa unor module de 2-4 săptămâni în care materiile principale (română, matematică, fizică, chimie, geografie, istorie, biologie etc) sunt studiate zilnic, între orele 8 şi 10. Aceste module poartă denumirea de epoci.

Materiile cognitive sunt studiate în epoci. Astfel, o clasă studiază, de exemplu matematica, zilnic, primele doua ore fără pauză, timp de 2–4 săptămâni. Într-o astfel de epocă se poate parcurge chiar şi materia pe un an şcolar, economia lucrului fiind deosebit de eficientă. Urmează alte epoci, elevii reîntâlnindu-se cu matematica doar peste câteva luni, timp în care informația se fixează. Nu toate materiile participă la acest carusel al epocilor. Se predau în sistem modular limba maternă şi gramatica, matematica, fizica, chimia, istoria, geografia şi ştiinţele naturii. Celelalte materii, cum ar fi limbile străine, educaţia fizică, desenul şi celelalte activităţi artistice sau practice, apar ca ore fixe după cursul de bază şi orele de exerciţii.

O altă caracteristică este absenţa manualului unic, fapt ce contribuie la creşterea respectului faţă de cărţi şi la întărirea autorităţii profesorului, care are astfel o legătură directă în comunicarea cu elevii.

În educația Waldorf, cursurile artistice şi practice au o mare pondere. Argumentul este că, de regulă, educaţia intelectului prin ştiinţe cultivă distanţa, individualismul, antipatia şi concurenţa iar, dimpotrivă, educarea prin arte şi meşteşuguri cultivă simpatia, apropierea, lucrul în echipă şi colaborarea.

Pentru anul școlar 2016-2017 clasa pregătitoare Waldorf  beneficiază de 25 de locuri pentru înscrierea elevilor. Acesta se face cu respectarea Metodologiei pentru înscrierea copilului în învățământul primar.

Pentru a lua cea mai bună decizie cu privire la educația copilului dumneavoastră, puteți trimite întrebări la nouascoalawaldorf@gmail.com sau pe facebook (https://www.facebook.com/NouaScoalaWaldorf/?fref=ts), unde reprezentanții Școlii Gimnaziale nr. 86 vă vor oferi cele mai bune răspunsuri.